Pragma®
Slovná zásoba a frázy cudzích jazykov vo formáte audio CD a MP3
Rozsah a dĺžka nahrávok
Ukážka nahrávok
Formát CD versus MP3
Cenník

Pripravili sme pre vás jazykový komplet, ktorý vám umožní osvojiť si slovnú zásobu a frázy príslušného cudzieho jazyka prirodzenou metódou. Počúvaním slovíčok a fráz v poradí cudzí jazyk – slovenčina – cudzí jazyk si osvojíte slovnú zásobu a vety, ktoré sa vyskytujú v každodenných situáciách. Dôraz nie je kladený na teóriu gramatických javov, namiesto toho sú použité vo vetách spolu so slovnou zásobou. Jazykový komplet je vhodný pre začiatočníkov i pokročilých. Jednotlivé slovíčka a frázy sú k dispozícii i v textovej podobe. Vďaka slovenskému prekladu sa môžete učiť prakticky kdekoľvek. Doma, v práci, na dovolenke, v aute alebo na prechádzke. Pri intenzívnom učení, budú vaše pokroky rýchlo viditeľné. Nahrávka je vhodná aj pre používanie so psychowalkmanom.

Jazykový komplet bol vytvorený pre nasledovné jazyky:

  • angličtina
  • nemčina
  • francúzština
  • taliančina
  • slovenčina (pre anglicky i nemecky hovoriacich klientov)

Prečo?

  • pretože mimoriadne rozšíri vašu slovnú zásobu, a to tou najjednoduchšou cestou
  • pretože vám pomôže porozumieť hovorovej reči
  • pretože je to bez slovníka
  • pretože je to bez dochádzania
  • pretože môžete využiť "hluché" miesta v čase, keď robíte niečo iné (vytvárajte si denne anglické prostredie s týmito CD na hranici počuteľnosti - zvuky budete vnímať rovnako mimovoľne, ako mestskú dopravu, vlak, zvuk počítača či iné zvuky v okolí - lenže pozor, vaše podvedomie ich bude vnímať stále)

inFORM vydavateľstvo, s.r.o., Slnečné nám. 3471, 010 15 Žilina, tel.: + 421 905 335574, info@pragmazilina.sk